Informaţii utile

Mures Insolvency SPRL, cu sediul social in Targu – Mures, str. G-ral Gheorghe Avramescu nr.4, judetul Mureş, inregistrata in Registrul Societatilor Profesionale din evidenta U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0252/31.12.2006, cod fiscal RO 13577109, in calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. FORTUS S.A., cu sediul in Iași, B-dul Poitiers nr.10, judetul Iasi, desemnat in dosar nr.2291/99/2007 al Tribunalului Specializat Mureş, reprezentata prin Asociatul coordonator , ec. Todor-Soo Ignatie, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea societatilor comerciale), a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a art. 20 alin 1 lit. g, raportat la art. 3 pct 26 din legea nr. 85/2006 precum si a prevedererilor art. 15 din Actul Constitutiv  al societatii,

CONVOACA 


ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC FORTUS S.A.

pentru data de 22.02.2018, ora 12:00, la sediul Administratorului judiciar din Targu Mures, str. G-ral Gheorghe Avramescu, nr. 4, jud. Mures, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 08.02.2018, ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1.revocarea actualului administrator special al societatii , respectiv d-nul Vulpescu Dumitru Remus;

2. Alegerea unui alt administrator special;

3.aprobarea datei de 12.03.2018 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si Legii nr. 24/2017, pentru identificarea actonarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Participarea actionarilor la sedinta AGA si exercitarea votului se va realiza in conditiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata.

Propunerile pentru administratorul special al debitoarei se vor depune la sediul administratorului judiciar in cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.

Daca la data convocarii primei intalniri pentru AGA nu este intrunit cvorumul necesar, data pentru a doua intalnire este 23.02.2018, ora 12:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.