Despre noi

Colaborarea cu Organele Fiscale

Dat fiind faptul că, societatea noastră a început să funcţioneze încă din anul 2000 - până în data de 31.12.2006 sub denumirea de SC RECONVERSIE ŞI VALORIFICARE ACTIVE MUREŞ SRL, transformându-şi apoi forma de exercitare a profesiei şi denumirea prin efectul OUG nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă – putem spune că avem o experienţă îndelungată în colaborarea cu organele fiscale.
Îndrăznim să credem că ne-am format împreună cu acestea o modalitate comună de lucru şi experienţa necesară pe dosarele aflate sub incidenţa Legii nr.64/1995, respectiv 85/2006, având o bună comunicare, asigurându-le în mod operativ cele mai bune condiţii de verificare a documentelor contabile la sediul societăţii şi furnizându-le prompt toate datele solicitate din dosare.

Am înregistrat rezultate bune în activitatea de recuperare a creanţelor, datorită experienţei în domeniu, al suportului logistic şi organizatoric. Vom aborda în continuare un mod flexibil de consultare cu organele fiscale, asigurându-le accesul la informaţiile din dosare prin înmânarea documentelor de procedură către creditorul fiscal prezent la termenele şedinţelor de judecată, prin notificarea acestora conform legii, ori la simpla solicitare de către organul fiscal a oricărui document emis emis de către practician.
Transmiterea datelor se realizează prin orice mijloace de comunicare, datorate dotării tehnice corespunzătoare a societăţii şi a echipei de profesionişti. Folosind mijlocele moderne de comunicare, informaţiile pot ajunge la destinaţie imediat după solicitare.

De la înfiinţare şi până în prezent echipa noastră s-a preocupat de perfecţionarea metodelor de lucru utilizate. Dotarea societăţii noastre corespunde cerinţelor stabilite prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.1009/2007: avem la dispoziţie computere şi, respectiv, laptop/notebook conectate în reţea şi cu acces la internet, suntem abonaţi la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (acces pe pagina de internet), adrese de e-mail şi pagină de internet, imprimante performante, telefoane mobile, telefoane fixe, aparate fax, precum şi un aparat de scanat imagini.

Având în vedere cele prezentate mai sus, avem posibilitatea notificării şi publicării documentelor de procedură atât prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă cât şi pe suport de hârtie, după caz, conform prevederilor Legii nr.85/2006 şi a Codului de procedură civilă, cu respectarea tuturor termenelor.