Rezultatele societăţii SMDA Mureş Insolvency SPRL sunt asigurate de profesionalismul, corectitudinea, perseverenţa şi totodată loialitatea unei echipe formată din practicieni în insolvenţă, angajaţi în interiorul profesiei şi colaboratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.86/2006, consilieri juridici, economişti, ingineri, precum şi avocaţi colaboratori.

Echipa este structurată pe departamente: economic, juridic, vânzări şi administrativ; fiecare dintre acestea au atribuţii bine stabilite în derularea lucrărilor şi în îndeplinirea sarcinilor. Societatea are birouri/puncte de lucru permanente în judeţele Cluj şi Harghita.

Colaborarea între membrii echipei, permanenta lor consultare reciprocă, asigură rezolvarea promptă, eficace şi în timp util a problemelor ce se ivesc în cadrul procedurilor în care este desemnată societatea. Talentul negociator ai membrilor echipei au condus de multe ori la recuperarea pe cale amiabilă a creanţelor şi la evitarea în acest mod a constrângerilor prevăzute de lege pentru debitori, dar şi a soluţionării în timp util a litigiilor şi nedevalorizării creanţelor.

 

Todor-Soó Ignaţie:

- Economist, absolvent al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj Napoca – Institutul de Ştiinţe Economice, promoţia 1979; este reprezentantul legal al SMDA Mureş Insolvency SPRL, având calitatea de asociat coordonator, practician în insolvenţă compatibil, membru al U.N.P.I.R., înscris în Tabloul de evidenţă al UNIUNII la Subsecţiunea I-a C - legitimaţie nr.1 C1518; din anul 2005 şi în prezent este preşedinte al U.N.P.I.R. Filiala Mureş; membru al Consiliului naţional de conducere (C.N.C.) al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă de România; formator (lector) selecţionat pe baza criteriilor stabilite de Consiliul Institutului Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă (I.N.P.P.I.) din cadrul U.N.P.I.R., susţinând periodic seminare de pregătire profesională; îndrumător de stagiu practicieni stagiari, în condiţiile O.U.G. nr.86/2006; având o vastă pregătire în domeniu, a susţinut cursuri de pregătire profesională şi a prezentat lucrări privind procedura insolvenţei la conferinţe din ţară şi în străinătate.

- Calificări şi pregătiri de specialitate:

o expert contabil-membru C.E.C.C.A.R. în anul 1994,

o evaluator (C.E.C.C.A.R.) în anul 1996,

o cenzor extern independent (C.N.V.M.) în anul 1998,

o practician în insolvenţă (membru U.N.P.I.R.) în anul 2000,

o evaluator (ANEVAR) în anul 2003,

o auditor (C.A.F.R.) în anul 2004,

- Activităţi desfăşurate: managementul programelor organizaţiei, elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor, consultanţă pentru agenţi economici, lucrări de evaluare, fezabilitate, planuri de afaceri, lucrări de expertiză contabilă, lucrări de audit. Coordonarea activităţii de reorganizare judiciară şi/sau de lichidare a debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă (societăţi comerciale, societăţi cooperative, societăţi agricole, organizaţii cooperatiste, orice altă persoană de drept privat care desfăşoară activităţi economice);

Date de contact:

Mobil: 0745 653 430, Tel/fax: 0265 269 700, 0265 261 019,

e-mail: rvamures.lex@rdslink.ro, smdamures@gmail.com, todorsoorva@gmail.com

 

Szász Erzsébet:

- Economist, expert contabil, auditor financiar, practician în insolvenţă, membru al U.N.P.I.R. compatibil, înscris în Tabloul de evidenţă al Uniunii la Subsecţiunea I-a D - legitimaţie nr.1D1517; angajată a SMDA Mureş Insolvency SPRL – Director economic

- Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, specializarea Managementul Firmei din cadrul Universităţii Petru Maior din Tg. Mureş, promoţia 1999

Date de contact:

Mobil: 0740 037 085

e-mail: smdamures@gmail.com

 

Kiss Ilona:

-Economist, expert contabil, membru C.E.C.C.A.R., autorizaţia nr. 671/2007 C.E.C.C.A.R., practician în insolvenţă, membru al U.N.P.I.R. compatibil, înscris în Tabloul de evidenţă al UNIUNII la Subsecţiunea Ia D - legitimaţie nr.1D1499, colaborator al SMDA Mureş Insolvency SPRL

- Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Cluj Napoca, specializarea Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor, promoţia 1979

Date de contact:

Mobil: 0742 070 056

e-mail: smdamures@gmail.com

 

Silvaş Maria:

- Economist, din 1995 expert contabil membru CECCAR, autorizaţia nr.7682/1996 CECCAR, practician în insolvenţă, membru al U.N.P.I.R. compatibil, înscris în Tabloul de evidenţă al UNIUNII la Subsecţiunea I-a D - legitimaţie nr.1D1513; colaborator al SMDA Mureş Insolvency SPRL

- Absolventă a Facultăţii de Stiinţe Economice din Cluj - Napoca, specializarea Contabilitatea şi Economia Agriculturii, promoţia 1977

Date de contact:

Mobil: 0744 507 998

e-mail: smdamures@gmail.com

 

Nagy-Szakács Maria-Magdalena:

- Economist, expert contabil, expert contabil judiciar - legitimaţie nr.2859, expert evaluator bunuri imobiliare - legitimaţie nr.14489, practician în insolvenţă, membru al U.N.P.I.R. compatibil, înscris în Tabloul de evidenţă al UNIUNII la Subsecţiunea I - a D - legitimaţie nr. 1D3567, colaborator al SMDA Mureş Insolvency SPRL din anul 2011

- Absolventă a Universităţii Babeş -Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice, specializare Contabilitate, promoţia 1994, Masterat al Universităţii Babeş -Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Strategii financiare în afaceri, promoţia 1996

Date de contact:

Mobil: 0745 146 096

e-mail: smdamures@gmail.com

 

Nagy Kovács Timea-Magdolna:

- Consilier juridic, atestat ANEVAR Membru aspirant - evaluarea întreprinderilor, practician în insolvenţă stagiar, membru al U.N.P.I.R., înscris în Tabloul de evidenţă al UNIUNII la Subsecţiunea I-a A - legitimaţie nr.1A3790, angajată a SMDA Mureş Insolvency SPRL

- Absolventă a Facultăţii de Studii Europene si Relaţii Internaţionale, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca, sec?ia Studii Europene – Relaţii Internaţionale, promoţia 2005, precum şi a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, promoţia 2006

Date de contact:

Mobil: 0756 086 292

e-mail: smdamures.biroucluj@gmail.com, smdamures@gmail.com

 

Becze László:

- Economist, expert contabil stagiar (anul III), practician în insolvenţă, membru al U.N.P.I.R. compatibil, înscris în Tabloul de evidenţă al UNIUNII la Subsecţiunea I-a D - legitimaţie nr.1D2631, angajat al SMDA Mureş Insolvency SPRL

- Absolvent al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice, specialitatea Turism şi Servicii, promoţia 2005; alte studii: Masterat, specialitatea Managementul organizaţiei internaţionale la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice, promoţia 2007

Date de contact:

Mobil: 0756 086 283

e-mail: smdamures.hr@gmail.comsmdamures@gmail.com

 

Balogh Daniela:

- Economist, practician în insolvenţă, membru al U.N.P.I.R. compatibil, înscris în Tabloul de evidenţă al UNIUNII la Subsecţiunea I-a D - legitimaţie nr.1D3864, angajată a SMDA Mureş Insolvency SPRL

- Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Timişoara, secţia EconomiePedagogie, promoţia 2002; absolventă a cursului postuniversitar Bănci şi Pieţe de Capital al Universităţii Babeş Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din Cluj Napoca, promoţia 2009

Date de contact:

Mobil: 0756 086 289

e-mail: smdamures@gmail.com

 

Blaj Monica:

- Consilier juridic, angajată a SMDA Mureş Insolvency SPRL, în anul 2013 a dobândit calitatea de practician în insolvenţă compatibil

- Absolventă a Universităţii Petru Maior din Tîrgu Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, Specializarea Administraţie Publică, promoţia 2008. În anul 2010 a absolvit, în cadrul aceleiaşi Universităţi, cursurile Facultăţii de drept. Formarea ei academică mai include şi cursurile de Masterat în cadrul Universităţii Petru Maior

Date de contact:

Mobil: 0756 086 286

e-mail: smdamures@gmail.com

 

Domokos Zoltán:

- Consilier juridic, practician in insolvenţă stagiar, membru al U.N.P.I.R., înscris în Tabloul de evidenţă al UNIUNII la Subsecţiunea I-a A, legitimaţie nr.1A3881, angajat al SMDA Mureş Insolvency SPRL

- Absolvent al Universităţii Babeş Bolyai, Facultatea de drept, promoţia 2010

Date de contact:

Mobil: 0756 086 282

e-mail: smdamures.hr@gmail.comsmdamures@gmail.com

 

Cabinet Individual Avocat Seches Venus:

- Membru al Baroului Mureş din anul 2002, avocat colaborator al SMDA Mureş Insolvency SPRL; membru al U.N.P.I.R. compatibil, înscris în Tabloul de evidenţă al UNIUNII la Subsecţiunea I-a B - legitimaţie nr.1B1512

- Absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, promoţia 1986

Date de contact:

Mobil: 0747 015 937

e-mail: schsvenus@yahoo.com

 

Cabinet Individual Avocat Gergely Ádám-András:

- Membru al Baroului Mureş din anul 2004, avocat colaborator al SMDA Mureş Insolvency SPRL; membru al U.N.P.I.R. compatibil, înscris în Tabloul de evidenţă al Uniunii la Subsecţiunea I-a B - legitimaţie nr.1B1493,

- Absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, promoţia 1987.

Date de contact:

Mobil: 0745 529 560

e-mail: geradatt@yahoo.com

 

Orbán Emese:

- Subinginer, absolventă a Universităţii Tehnice din Tîrgu Mureş (Universitatea Petru Maior), Facultatea de Subingineri, specializarea Electromecanică tehnologică, promoţia 1993

- Angajată a SMDA Mureş Insolvency SPRL

Date de contact:

Mobil: 0745 367 667

e-mail: rvamures.lex@rdslink.rosmdamures@gmail.com

 

Peti Andrei:

- Consilier juridic, angajat al SMDA Mureş Insolvency SPRL

- Absolvent al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Drept, promoţia 1968

Date de contact:

Mobil: 0740 097 831

e-mail: smdamures@gmail.com

 

Simó Csaba:

- Economist, expert contabil, angajat al SMDA Mureş Insolvency SPRL din 2013

- Absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Economist licenţiat, promoţia 2008, absolvent al Universităţii Lucian Blaga Sibiu, Facultate de Ştiinţe Economice, diplomă de Master, promoţia 2011

Date de contact:

Mobil: 0756 086 293

e-mail: smdamures.hr@gmail.comsmdamures@gmail.com

 

Mohi Carol:

- Arhivar, Absolvent al cursului de calificare din 1998, angajat al SMDA Mureş Insolvency SPRL

Date de contact:

Mobil: 0756 086 281

e-mail: smdamures@gmail.com

 

Lázár-Erdélyi Judit:

- Secretară, angajată a SMDA Mureş Insolvency SPRL

Date de contact:

Mobil: 0756 086 285

e-mail: smdamures@gmail.com

 

SMDA Mureş Insolvency SPRL are încheiat parteneriat de colaborare cu SC Ecoconsult SA.

 

SC Ecoconsult SA este membră a Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România, şi are ca obiect principal de activitate „Activitatea de contabilitate, revizie contabilă şi consultanţă în domeniul fiscal”. În portofoliul de clienţi al societăţii se numără societăţi cu răspundere limitată, societăţi pe acţiuni şi cabinete individuale pentru activităţi autorizate atât din judeţul Mureş cât şi din alte judeţe ale ţării, precum şi societăţi cu sediul în străinătate. În cadrul activităţii desfăşurate de specialiştii din cadrul SC ECOCONSULT SA se numără şi lucrările de expertiză contabilă, lucrările de analiză economică, consultanţă fiscală, strategie de management economic, lucrările de divizare, precum şi întocmirea situaţiilor financiare consolidate. În anii 2011, 2012 şi 2013, SC Ecoconsult SA a fost premiată de către CECCAR Mureş ca lider de piaţă.

Date de contact:

Mobil: 0740 037 085

e-mail: ecoconsultsa@gmail.com, WEB: www.ecoconsultsa.ro