Experienţă generală

SMDA Mureş Insolvency Specialists SPRL, cu sediul în Tg-Mureş, str. G-ral Gh. Avramescu nr.4, judeţul Mureş, este o societate profesională cu răspundere limitată, supusă reglementărilor prevăzute de O.U.G. nr.86/2006 privind activitatea practicienilor în insolvenţă, având obiectul unic de activitate exercitarea profesiei de practician în insolvenţă.

Societatea - membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (U.N.P.I.R.) - este înscrisă în Registrul formelor de organizare sub nr.RFO II – 0252/31.12.2006, precum şi în Tabloul UNIUNII, la Subsecţiunea a II-a A.

 

SMDA Mureş Insolvency Specialists SPRL este succesoarea de drept a SC Reconversie şi Valorificare Active Mureş SRL, înfiinţată în anul 2000 ca societate comercială de practician în reorganizare şi lichidare. Începând cu data de 01.01.2007, în temeiul art.78 alin.(3) din O.U.G. nr.86/2006 drepturile şi obligaţiile, inclusiv întregul portofoliu de dosare al SC Reconversie şi Valorificare Active Mureş SRL au fost transmise către SMDA Mureş Insolvency Specialists SPRL.

Cu o vechime de peste 13 ani în domeniu şi cu o echipă puternică de profesionişti, societatea are competenţa şi abilitatea de a identifica cele mai bune soluţii pentru aplicarea legislaţiei în procedurile de insolvenţă, lichidare voluntară sau dizolvare de drept urmată de lichidare.

Datorită experienţei şi vastelor cunoştinţe ale angajaţilor şi colaboratorilor, societatea a fost desemnată de-a lungul existenţei sale în peste 500 dosare de insolvenţă reglementată de Legea nr.85/2006 şi în procedurile deschise conform Legii nr.31/1990 şi a Legii nr.359/2004.

SMDA Mureş Insolvency Specialists SPRL satisface inclusiv criteriile stabilite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sub aspectul rezultatelor activităţii, al experienţei în domeniu, al gradului ridicat de recuperare a creanţelor, precum şi al suportului logistic şi organizatoric, astfel încât societatea noastră a fost înscrisă pe lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de către ANAF, pentru toate zonele geografice ale ţării, conform prevederilor Ordinului preşedintelui ANAF emis sub Nr.1009/2007.

Capacitatea profesională a specialiştilor din cadrul firmei şi experienţa acumulată în timp în numeroasele lucrări de lichidare judiciară, dar şi în reorganizări soluţionate, implicit în valorificarea de active şi recuperarea creanţelor în procedurile instituite în baza Legii nr.85/2006, constituie cartea de vizită a societăţii, creând acesteia o poziţie de lider în cadrul societăţilor cu acelaşi obiect de activitate.

 

Metoda de lucru stabilită de conducerea firmei, respectiv abordarea procedurii insolvenţei prin prisma principiilor managementului de proiect, a asigurat o serie de rezultate remarcabile în activitatea desfăşurată, concretizate îndeosebi în găsirea celor mai bune soluţii de valorificare a activelor societăţilor aflate în insolvenţă şi de recuperare a creanţelor deţinute de acestea.

Aplicând şi respectând legislaţia în materie, principalele obiective urmărite sunt cele de implementare a unor proiecte de reorganizare a debitorilor aflaţi în dificultate, precum şi luarea tuturor măsurilor în vederea maximizării averii debitorului.

În calitate de administrator judiciar şi/sau lichidator judiciar desemnat, activitatea societăţii se desfăşoară pe teritoriul a 7 judeţe, respectiv: Bistriţa Năsăud, Braşov, Cluj, Harghita, Maramureş, Mureş şi Timiş. În prezent societatea deţine un portofoliu format din 230 dosare, din care: 17 dosare au ca obiect procedura insolvenţei reglementată de Legea nr.85/2006 (în faza de observaţie - 16 dosare şi în procedura reorganizării judiciare – 17 dosare), 197 dosare de faliment (proceduri în forma generală şi/sau forma simplificată prevăzută de Legea nr.85/2006), 4 dosare având ca obiect lichidare voluntară. Numărul locurilor de muncă gestionate în cadrul procedurilor de insolvenţă este de aproximativ 500.